Tourcoing

Bureau de Direction ouvert en 1730.

Type 15

Gros Chiffres

Type 16

Type 17

Petits Chiffres

Type 15 + PC

Type 15 + GC

Type 16 + GC

01/1852-12/1862

19/12/1862-07/10/1868

03/10/1868-16/01/1874

23/11/1868-03/1876

Type 17 + GC

Petits Chiffres des Gros Chiffres

Type 16 + PC du GC

05/07/1874-13/10/1874

Type 17 + PC du GC

15/04/1870-24/09/1874

Losange Petits Chiffres 3388 et type 15.

Losange Gros Chiffres 3987 et type 16.

Losange Petits Chiffres des Gros Chiffres 3987 et type 16.

Losange Petits Chiffres 3388 et type 15.
Losange Petits Chiffres 3388 et type 15.
Losange Petits Chiffres des Gros Chiffres 3987 et type 16.
Losange Petits Chiffres des Gros Chiffres 3987 et type 16.
Losange Gros Chiffres 3987 et type 16.
Losange Gros Chiffres 3987 et type 16.
Losange Gros Chiffres 3987 et type 15.
Losange Gros Chiffres 3987 et type 15.

Losange Gros Chiffres 3987 et type 15.

Losange Gros Chiffres 3987 refaits et type 17.
Losange Gros Chiffres 3987 refaits et type 17.

Losange Gros Chiffres 3987 refaits et type 17.

Losange Petits Chiffres des Gros Chiffres 3987 et type 17.
Losange Petits Chiffres des Gros Chiffres 3987 et type 17.

Losange Petits Chiffres des Gros Chiffres 3987 et type 17.